КНУ

Характерною рисою сучасності є швидка зміна знань. В окремих проривних галузях інформація подвоюється кожні 3-5 років. Це призводить до необхідності продовжувати освіту і після здобуття диплому з базової спеціальності. Система постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок одержала назву «освіта впродовж всього життя».

Створений ще у 1949 році Інститут післядипломної освіти є сьогодні ключовою ланкою в системі неперервного навчання. Тут українські громадяни і іноземці мають можливість розвинути свою освіту шляхом одержання ще однієї спеціальності, підвищення кваліфікації, обміну досвідом з колегами.

Висока якість навчального процесу в Інституті забезпечується професійністю науково-педагогічних працівників, серед яких 30 професорів, докторів наук і 80 доцентів, кандидатів наук, зокрема Шишкін Віктор Іванович – суддя Конституційного суду, в 1991-93 роках Генеральний прокурор України, Олещенко В’ячеслав Іванович – радник Президента України, Боршовська Валентина Петрівна – Директор Департаменту Пенсійного фонду України, Заєць Наталія Миколаївна – Головний ревізор Держфінінспекції, Шевченко Олександр Оксентійович – Народний депутат України.

В Інституті післядипломної освіти функціонує – Навчально-науковий центр державного управління та фінансового контролю, метою якого є розвитку та поширення економічних знань, підвищення кваліфікації викладачів і фінансових працівників вищих навчальних закладів, співробітників державних і комерційних структур у сфері управління державними фінансами, аудиту, обліку та економічного аналізу, надання професійних послуг інвестиційним, комерційним, урядовим та некомерційним, громадським установам.

Враховуючи постійно зростаючий попит на ІТ-фахівців, які володіють передовими комп’ютерними технологіями, Інститут розпочав співробітництво в галузі підвищення ІТ-кваліфікації з такими крупними розробниками програмного забезпечення, як 1С, ABBYY, Міратех та інші.

Сучасний рівень проведення лекцій, семінарів, конференцій забезпечується відповідною технічною базою: бібліотекою з можливістю використання зарубіжних баз періодики (EBSCO, Springer, URAN), комп’ютерною мережею із швидкісним дротовим та Wi-Fi доступом до Internet, різноманітним презентаційним обладнанням. Для іногородніх студентів, слухачів, учасників конференцій і семінарів в Інституті є комфортабельний житловий комплекс та кафе.

На базі Інституту регулярно проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари (Академія суддів України, Інститут міжнародної освіти Програми ім. Фулбрайта), курси підвищення кваліфікації (Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна митна служба України, Центр радіаційної безпеки, Інститут Гете, Британська Рада, Інститут Кенанна).