P8205751

       Характерною рисою сучасності є швидка зміна знань. В окремих проривних галузях інформація подвоюється кожні 3-5 років. Це призводить до необхідності продовжувати освіту і після здобуття диплому з базової спеціальності. Система постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок одержала назву «освіта впродовж всього життя».LOGO_IPE

   Інститут післядипломної освіти – один із найстаріших навчальних закладів такого профілю в Україні, заснований 1949 р. Інститут здійснює перепідготовку (здобуття другої вищої освіти) та підвищення кваліфікації фахівців різних сфер діяльності, проведення міжнародних  та всеукраїнських семінарів, конференцій і літніх шкіл. Інститут є активним учасником європейських проектів з неперервного навчання.

     Гарантом якості навчального процесу в Інституті є багаторічний досвід у реалізації принципів освіти упродовж всього життя, наявність авторських методик та посібників з усіх нормативних курсів, високопрофесійні науково-педагогічні працівники. Належний рівень фахової підготовки забезпечують понад 100 професорів і доцентів: В.Бевзенко, І.Безклубий, А.Берлач, З.Васильченко, О.Власова, І.Данилюк, А.Ігнатюк, А.Коваленко, Г.Купалова, В.Матвієнко, Р.Мельник, С.Науменкова, В.Осецький, Р.Пікус, О.Рогач, В.Сергійчук, О.Шнирков та ін. До викладання також залучаються фахівці з провідних навчальних закладів та установ: Верховної Ради України, Міністерства внутрішніх справ України, Конституційного суду України, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національної академії державного управління при Президентові України, Національної академії Служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ тощо.

      В Інституті післядипломної освіти функціонує – Навчально-науковий центр державного управління та фінансового контролю, метою якого є розвиток та поширення економічних знань, підвищення кваліфікації викладачів і фінансових працівників вищих навчальних закладів, співробітників державних і комерційних структур у сфері управління державними фінансами, аудиту, обліку та економічного аналізу, надання професійних послуг інвестиційним, комерційним, урядовим та некомерційним, громадським установам.

     Враховуючи постійно зростаючий попит на ІТ-фахівців, які володіють передовими комп’ютерними технологіями, Інститут розпочав співробітництво в галузі підвищення ІТ-кваліфікації з такими крупними розробниками програмного забезпечення, як 1С, ABBYY, Міратех та інші.

      На базі Інституту регулярно проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, курси підвищення кваліфікації  Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна фіскальна служба України, Центр радіаційної безпеки,  Корпус Миру, Інститут Гете, Британська Рада.

Лекція знизу

   Сучасний рівень проведення лекцій, семінарів, конференцій забезпечується відповідною технічною базою: бібліотекою з можливістю використання зарубіжних баз періодики (EBSCO, Springer, URAN), комп’ютерною мережею із швидкісним дротовим та Wi-Fi доступом до Internet, різноманітним презентаційним обладнанням.

       В інституті навчається понад 1 400 студентів за спеціальностями:

  • Право
  • Психологія
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Облік і оподаткування
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • Міжнародне право
  • Міжнародні економічні відносини
  • Філософія
  • Політологія.

Форма навчання – заочна.

Сфера діяльності випускників: Центральні органи державної влади, Міністерство юстиції України, МЗС України, Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство фінансів України, Державна фіскальна служба України, Державна аудиторська служба України, органи місцевого самоврядування, банки, інвестиційні фонди, юридичні, страхові, консалтингові, аудиторські та рекрутингові компанії, служби психологічної допомоги, рекламні агентства тощо.

Для забезпечення належних умов навчання та відпочинку студентів з усієї України та зарубіжжя Інститут має гостинний готельний комплекс та затишне кафе.