Aрхів за Октябрь, 2016

Співпраця з провідними світовими видавництвами «Macmillan» та «Cambridge University Press».  

18 жовтня директор Навчально-наукового центру державного управління та фінансового контролю Дрозд Ірина провела зустрічі з представниками провідних світових видавництв навчальної літератури з вивчення англійської мови  «Macmillan» та «Cambridge University Press».

Окрім презентації сучасних посібників, Олена  Колесник, голова українського представництва «Макміллан Паблішерз Лімітед» запропонувала на безкоштовній основі долучитися до тестування та підтримки учасників проекту в он-лайн режимі.

Проведення цих зустрічей є важливим кроком до вдосконалення мовної підготовки за програмою NATO PDP «Практичний курс англійської мови для державних службовців» в частині забезпечення навчання сучасними та цікавими підручниками. 

makmcamb

Опубліковано 2:41 пп Октябрь 19th, 2016

Ткаченко Наталія Володимирівна  

Посада: 

В.о. директора Інституту післядипломної освіти

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Дата народження

7 січня 1975 року

Навчання

1992–1996 рр. — навчалася на економічному факультеті Полтавського кооперативного інституту, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста;

 

Трудова діяльність

З вересня 1996 року – викладач-стажист, викладач та старший викладач кафедр фінансів і банківської та страхової справи Черкаського державного технологічного університету.

Вересень 2004 року – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит на тему «Інвестиційна діяльність страхових компаній» (спеціалізована Вчена рада Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України), науковий керівник – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З листопада 2004 р. – доцент кафедри фінансів Черкаського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України.

В жовтні 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів.

З грудня 2007 року – в.о. декана, декан фінансово-кредитного факультету Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

В травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення)» у спеціалізованій Вченій раді Д 55.081.01 Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, науковий консультант – д.е.н., професор О.І. Барановський.

З вересня 2011 року – завідувач кафедри фінансів Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (з вересня 2015 р. Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»).

Отримала вчене звання професора кафедри фінансів у січні 2013 р.

З лютого 2018 року – призначено на посаду в.о. директора Інституту післядипломної освіти.

 

 

 

Наукова діяльність

Маю понад 130 публікацій у наукових фахових виданнях та понад 80 публікацій тез доповідей за результатами участі у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях; 8 монографій, з яких 1 є одноосібною, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 1 одноосібний підручник.

Здійснюю керівництво роботою студентів у частині підготовки: 1) тез доповідей на конференції, підготовки робіт на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт, зокрема за спеціальністю «Фінанси і кредит»; 2) до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Страхування» та спеціальністю «Фінанси і кредит».

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Підготовлено 1 здобувача наукового ступеня доктора економічних наук та 6 здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;

Ткаченко Н.В. залучається Міністерством освіти і науки України в якості експерта з ліцензування та акредитації.

Є членом редколегії: 1) Збірника наукових праць. Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ); 2) Збірника наукових праць. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «ЕКОНОМІКА».

 

Нагороди та відзнаки.

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Дипломами Університету банківської справи в номінації «Кращий викладач-науковець Університету» (2008, 2010, 2013, 2015 рр.).

Є дипломантом щорічної премії в галузі страхування в Україні за 2012 рік «За внесок у розвиток страхової науки» Всеукраїнська благодійна організація «Фонд Олександра Сосіса».

Член журі Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін «Фінансовий менеджмент» та «Страхова справа», зі спеціальності «Фінанси і кредит». У 2015/2016 н.р. виступала в якості Голови журі ІІ Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».

 

Наукові інтереси

Розвиток фінансової системи, проблеми та перспективи функціонування фінансового ринку, механізм функціонування страхового ринку та фінансова діяльність страхових компаній.

 

Опубліковано 4:25 пп Октябрь 18th, 2016

Методичні семінари з питань методології викладання англійської мови  

    У межах проекту PDP NATO «Практичний курс англійської мови для державних службовців» на базі Навчально-наукового центру державного управління та фінансового контролю проведено уже два методичних семінари з питань сучасних підходів у методології викладання англійської мови. Дрозд Ірина, директор центру, яка являється керівником проекту від університету, виступила організатором проведення подібних семінарів в рамках підвищення кваліфікації викладачів англійської мови – учасників проекту.

    Перший Методичний семінар на тему «Методика проведення тестування для оцінки результативності вивчення англійської мови» відбувся 20 вересня 2016 року, участь у якому прийняли представники НATO PDP — координатор проекту Олександр Лапко, Cambridge English Language Assessment Part of the University of Cambridge — Дарина Сіжук,  Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу — завідувач сектору координації TAIEX Юлія Василько, GoGlobal Initiative менеджер проектів – Любов Залюбовська, викладачі кафедр Інституту філології нашого університету кандидати педагогічних наук, доценти — Тетяна Колодько, Віра Пономарьова, Наталія Білоножко.

     11-го жовтня 2016 року відбувся другий методичний семінар «Використання он-лайн платформи Skill Academy у процесі вивчення англійської мови», на якому розробник унікальної он-лайн платформи Lingvo Skills Віталій Зубков та Володимир Бондаренко, керівник Skill Academy, представили її переваги при вивченні англійської мови. Відбулося активне обговорення методики змішаного навчання (Blended Learning), яку вперше в Україні планується впровадити в процес навчання англійської мови у державних установах. Даний проект здійснюється за підтримки Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

        Робота учасників семінарів завершилась дуже плідними результатами: прийнято рішення про залучення Cambridge English Language Assessment до тестування для визначення результативності мовної підготовки державних службовців, про створення робочої групи з методики впровадження змішаного навчання (Blended Learning)та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання новітніх технологій в освітньому процесі та вивченні англійської мови».

dsc00878 dsc00880 dsc00888 dsc00892 dsc00893 dsc00895 dsc00896 dsc00900 dsc00902 p9207337 p9207341 p9207345 p9207346 p9207347

Опубліковано 2:57 дп Октябрь 17th, 2016
Повернутися на попередню сторінку...