Триває прийом матеріалів до провідного видання з адміністративного права і процесу.

 

 

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка продовжує прийом матеріалів до науково-практичного журналу «Адміністративне право і процес» № 2 (21) / 2018 та запрошує науковців, представників судових, правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, а також студентську молодь до оприлюднення своїх наукових напрацювань на шпальтах видання.

Журнал «Адміністративне право і процес» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 року № 1609).

Журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Польща), Citefactor (США), ResearchBib, Scientific Indexing Services.

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Для опублікування статті необхідно не пізніше 13 липня 2018 року заповнити електронну довідку про автора та надіслати електронною поштою до редакції журналу applaw@uni.kiev.ua наступні матеріали:
— статтю (рецензію), оформлену згідно вимог;
— цифрове фото автора (авторів);
— квитанцію про сплату публікаційного внеску.
Усі статті, що надходять до редакції проходять закрите рецензування та перевіряються на плагіат. Після проходження рецензування автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Редколегія вправі рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів редакція залишає за собою право не розглядати їх. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Передрук статей можливий лише з дозволу редакції.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Детально із вимогами до статей та іншими подробицями запрошуємо ознайомитися на офіційній сторінці журналу та в інформаційному листі.

Ознайомитись з інформаційним листом

лінія_1

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, Україна, 01601
Телефон: +38 (099) 608 73 25
Е-mail: 
applaw@uni.kiev.ua
Сайт: www.applaw.knu.ua

Опубліковано: 06.07.2018 в 21:41