В лютому 2017 року розпочинається черговий цикл підвищення кваліфікації на тему «Діяльність ВНЗ в умовах єдиного європейського освітнього простору».

  З  лютого 2017 року  на базі  Інституту післядипломної освіти буде розпочато черговий цикл підвищення кваліфікації навчально-методичних кадрів університету на тему  «Діяльність ВНЗ в умовах єдиного європейського освітнього простору».

Програма підвищення кваліфікації за темою

 «Діяльність ВНЗ в умовах єдиного європейського освітнього простору»

для заступників з навчальної роботи деканів/директорів інститутів

Тема 1    Імплементація норм Закону України «Про вищу освіту» в освітню діяльність вищого навчального закладу. Індивідуально-орієнтована організація освітнього процесу. Умови ліцензійного обсягу. 8 год.

Тема 2    Стандарти освітньої діяльності та забезпечення якості вищої освіти.       4 год.

Тема 3    Формування нових навчальних планів. Автоматизована система ТРИТОН.     4 год.

Тема 4    Аналіз структури кадрів та управління кадровим потенціалом ВНЗ.      4 год.

Тема 5    Міжнародна діяльність: напрями розвитку           4 год.

Тема 6    Ділова документація та організація документообігу у ВНЗ   4 год.

Тема 7    Сучасні ІТ технології та інноваційні технології навчання       8 год.

Тема 8    Інтелектуальна власність та захист права власності на службові твори   2 год.

Тема 9        Контроль академічної доброчесності                    2 год.

Тема 10     Академічна мобільність                                          4 год.

Тема 11     Система методичної роботи у вищому навчальному закладі.          4 год.

Тема 12     Університетська етика. Проблема академічної чесності у вищій освіті.    2 год.

Тема 13     Softskills: критичне мислення, групова робота (тренінг)        4 год.

Тема 14     Персональне лідерство викладача (тренінг)          4 год.

Тема 15     Попередження та управління конфліктами (тренінг)     4 год.

Тема 16     Тайм-менеджмент: принципи і методи, поради     4 год.

Залік    2 год.

 

 

Організація підвищення кваліфікації

 

  1. Підвищення кваліфікації здійснюється без відриву від виробництва.
  2.  Програма підвищення кваліфікації (обсяг 74 ак. год) проводитиметься чотирма модулями по 18 ак. год.
  3. По завершенню проводиться залік, за умови успішної здачі якого видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.
  4. Для тих, хто не здав залік або не відвідав усі модулі навчання видається сертифікат про участь у навчанні (зазначаються теми, де був присутній слухач).
Опубліковано: 25.12.2016 в 21:17