Рожко Олександр Дмитрович

       Посада
Директор Інституту післядипломної  освіти, професор кафедри фінансів
    Науковий ступінь
доктор економічних наук
    Вчене звання
доцент
    Дата народження
30 травня 1981 року

    Навчання
1998–2004 рр. — навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою);
2004–2006 рр. — навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит» (кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
січень 2007 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит» на тему: «Державний кредит у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України» (науковий керівник – д.е.н., проф. Лютий І.О.).

червень 2011 р.- закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація «Цивільне право») та здобув кваліфікацію магістра права (диплом з відзнакою).

квітень 2017 р. — захистив дисертацію на здобуття  наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Державні фінанси у забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні» ( науковий консультант — д.е.н., проф. Лютий І.О.).

     Трудова діяльність

З вересня 2006 року — асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З листопада 2008 року – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З лютого 2010 року — заступник директора Інституту післядипломної  освіти з навчальної роботи, доцент кафедри фінансів (за сумісництвом).

З листопада 2015 року — директор Інституту післядипломної  освіти;

З вересня 2016 року-професор  кафедри фінансів (за сумісництвом).
Викладає курси  «Актуальні проблеми теорії та практики фінансів», «Фінансово-бюджетна система».

     Громадська діяльність

Керує роботою здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук. Голова журі секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» МАН України (2011-2017 рр.). Рожко О.Д. залучається Міністерством освіти і науки України в якості експерта з ліцензування та акредитації. Є членом редколегії наукових журналів: Eurasian Academic Research Journal  та «Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление»

    Нагороди та відзнаки.
Стипендіат Кабінету Міністрів України (2006–2007 рр.).
Грант Президента України для молодих учених (2009-2010 рр.).

Переможець V Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського (2011 р.)

Орден Св. Димитрія (2011 р.)

Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України, НАН України, НЦ «МАН України» (2013 р.)

Подяка Ректора Університету за участь у роботі Приймальної комісії (2014 р.)

Почесна грамота НЦ «Мала академія наук України» (2014 р.)

Грамота КНУ імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2014 р.)

Заслужений економіст України (2016 р.)

 

    Наукові інтереси

     Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах фінансової глобалізації. Механізм реалізації фінансової політики держави. Суперечності розвитку державних фінансів в Україні.

     Автор понад 50 наукових публікацій. Брав участь у роботі 30 Міжнародних науково-практичних конференцій, в.т.ч. у Франції, Великобританії, Канаді, Росії, Польщі та ін.