Правила прийому у 2016 році

      Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить набір на контрактній основі  на перепідготовку для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  або ОС магістра без відриву від виробництва  (заочна форма навчання) осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.

     Термін навчання в залежності від спеціальності та рівня освіти від 1 року 1 місяця до 3 років 6 місяців.

      Фінансування підготовки фахівців в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу –  з 9-00 до 14-00.

29 жовтня 2016 — з 9-00 до 15-00

   Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

                                            ІІ етап
Початок прийому заяв та документів

10 жовтня 2016року

Закінчення прийому заяв та документів 29 жовтня 2016року

Строки проведення вступних випробувань

з 31 жовтня по 12 листопада  2016 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 14 листопада  2016 року

     Особи, які вступають на навчання до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, особисто подають до Приймальної (відбіркової) комісії:

  • заяву на ім’я ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка( на бланку);
  • документ, що посвідчує особу та громадянство(паспорт громадянина України і копія);
  • документ(и) державного зразка про раніше здобутий(і) освітньо-кваліфікаційний(і) рівень(ні), на основі якого(яких) здійснюється вступ, і додаток(ки) до нього(них), за особистим вибором оригінали або завірені копії;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

    Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт), оригінал (чи завірену копію) документа про освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього.

    Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Інституту післядипломної освіти, проводяться вступні випробування у формі тестів. Кожне вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою. Прийом до Інституту проводиться у межах ліцензованого обсягу.

Прийом документів здійснюється:

  • на спеціальності «Право», «Психологія», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 36, ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, тел. , 521-35 -96, 521-35-60, 521-33-05;
  • на спеціальності «Політологія», «Філософія» за адресою: м.Київ, вул. Глушкова 4г, (корпус радіофізичного факультету), тел. 239-34-18, 239-32-81;
  • на спеціальності «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» – за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, тел.481-44-39, 481-44-83.

Електронна пошта: admin-ipe@univ.net.ua;
http: http://www.ipe.univ.kiev.ua

Усі питання, пов’язані з прийомом до Інституту, вирішує Приймальна комісія.