12 жовтня 2017 року в ІПО відкрилась ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища»

Дата проведення: 11-14 жовтня 2017 року

Кількість учасників – більше 200 чол. з 8 країн

Місце проведення – Інститут післядипломної освіти, вул. Васильківська, 36

 

Дана конференція проводиться в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка протягом багатьох років, загалом проведено 10 конференцій цього напрямку. Попередня конференція була організована у 2012 році, в ній взяли участь вчені та фахівці різних галузей наук про Землю. Важливо також відмітити, що конференція відкрита для студентів та молодих вчених, в результаті чого вони можуть  продемонструвати та отримати певний досвід в області наукових досліджень, а також перейняти знання та навички у досвідчених науковців.

Конференція присвячена моніторингу геологічного середовища, який включає в себе як сучасні небезпечні процеси, так і дослідження геологічних чинників, які можуть призводити до екологічних катастроф.

Актуальність проблеми яскраво підтверджується на прикладі останніх подій у світі, таких як руйнівні землетруси у Японії, Ірані, Індонезії, зсуви, процеси підтоплення та карстоутворення на території України та інших держав.

На конференції будуть представлені доповіді, присвячені аналізу небезпечних геологічних процесів з метою зниження геологічних ризиків небезпеки стихійних лих, їхній вплив на техногенні системи та міські агломерації, в таких галузях, як сейсмоакустичний та електромагнітний моніторинг, сучасні технології геофізичного моніторингу геодинамічних процесів і екологічно-небезпечних об’єктів, геофізика ґрунтового покриву, моніторинг надрокористування, ГІС-технології.

На конференції будуть розглядатися питання специфіки виконання наукових досліджень у вищих навчальних закладах, особливості підготовки наукових проектів, нові підходи до застосування геологічних, геофізичних та геоінформаційних методів при оцінці природних та техногенних процесів, вивченні екологічного стану територій тощо. Окремі напрямки роботи конференції стосуватимуться створення систем сейсмічної безпеки, інформаційно-аналітичних систем екологічного моніторингу геологічного середовища, поверхневих та ґрунтових вод, ґрунтів, звалищ радіоактивних і високотоксичних відходів.

Оскільки, Україна є країною з розвиненою промисловістю, основними питаннями є геолого-геофізичний моніторинг  промислових регіонів, оцінка ступеню забруднення та впливу на навколишнє середовище, а також вивчення негативних змін геологічного середовища,  викликаних гірничодобувним та іншими типами техногенних  впливів. Посилення негативних впливів зумовлює необхідність проведення науково-практичної оцінки стану геологічного середовища, а також впровадження усіх можливих заходів задля мінімізації негативного впливу небезпечних процесів (як природних, так і техногенних).

Одним із завдань конференції є сприяння у обміні цінним науковим досвідом, інтеграції міжгалузевих наукових досліджень, а також посиленні міжвідомчого та міжнародного співробітництва.

 

Спонсорами конференції виступають:

 1. EUROPEAN ASSOCIATION OF GEOSCIENTISTS & ENGINEERS (EAGE)
 2. All-Ukrainian association of geoinformatics
 3. ТОВ « СУЧАСНА ГЕОФІЗИКА»

 

Секції конференції:

Пленарне засідання (12.10.2017 початок о 12.30)

 1. МОНІТОРИНГ І МОДЕЛЮВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ (12.10 з 15.20 та 13.10. з 9.30);
 2. РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ (12.10 з 15.20);
 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ (12.10 з 15.20 та 13.10. з 9.30);
 4. ГЕОФІЗИКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ГЕОЛОГИИ, ГРУНТОЗНАВСТВІ, АРХЕОЛОГІЇ (13.10. з 14.00);
 5. ПОСТЕРНА СЕСІЯ (13.10. з 9.30);

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/conf/monitoring_2017/Programme_highlights.pdf

Крім того буде проведено:

 • Виставка геофізичного і моніторингового обладнання (12.10. з 16.00 та 13.10 з 9.30);
 • Workshop «Solving problems of engineering geology, hydrogeology and geology, including the mapping of landslides with Guideline Geo product equipment»(13.10 з 9.30);

 

 

Запрошені доповідачі

 • Oliver Kuras — керівник відділу приповерхневої геофізики EAGE, Британская геологическая служба
 • Вей Ву — професор, доктор, директор Інституту геотехнічної інженерії, Університет природних ресурсів та наук про життя, Відень, Австрія
 • Nadeau P. —  професор університету Ставангера, Норвегія;
 • Eriksson N. — GuidelineGeo ABEM&MALA, Швеція»
 • Аронов А. — Центр геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси.

 

 

Відповідальна за конференцію – кандидат геол. наук, заступник директора ННІ «Інститут геології» з науково-педагогічної роботи Безродна І.М. (т. 521-33-38)

 

Організаційний комітет ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (в.т.: 29-65):

Бондар К.М. — кандидат геол. наук, старший науковий співробітник

Козіонова O.О. — провідний інженер

Цюпа І.В. – інженер 1 категорії

 

 

Опубліковано: 13.10.2017 в 12:01