Успішне проведення ХХIIІ Міжнародної Школи-семінара Галини Пучковської «Спектроскопія молекул і кристалів» (XXIIІ ISSSMC)

З 20-25 вересня 2017 року в Києві проводилась ХХIIІ Міжнародна Школа-семінар Галини Пучковської «Спектроскопія молекул і кристалів» (XXIIІ ISSSMC), присвячена 100-річчю Національної академії наук України.

21 та 22 вересня робота школи проходила в Інституту післядипломної освіти (вул. Васильківська, 36).

Міжнародна Школа-семінар “Спектроскопія молекул і кристалів” заснована в 1973 році Заслуженим діячем науки і техніки України, Лауреатом державних премій з науки і техніки, професором Галиною Олександрівною Пучковською. Унікальність цього наукового форуму полягає в тому, що його тематика охоплює практично всі напрямки сучасної експериментальної та теоретичної спектроскопії неметалічних кристалів, аморфних речовин, рідких кристалів, полімерів і біологічних об‘єктів, нанорозмірних систем, тонких плівок, поверхні і міжмолекулярної взаємодії, а також розглянуто такі напрямки як нелінійно-оптичні явища, комп‘ютерне моделювання, нові прилади та методи спектральних досліджень. Така особливість робить Школу-семінар надзвичайно корисною для молодих вчених.

У роботі ХХIIІ Школи-семінару взяли участь близько 126 вчених з України, Польщі, Литви, Латвії, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Білорусі, Чехії. Було заслухано 16 лекцій з актуальних питань сучасної оптики і спектроскопії, представлено 39 усних доповідей та обговорено більше 100 стендових наукових презентацій.

Слід відзначити, що важливим досягненням організаторів Школи-семінару є проведення паралельної наукової школи для членів Малої академії наук України (учнів 10-х – 11-х класів з різних областей України). В 2017 році для членів МАН було прочитано 8 лекцій, які стосувалися таких питань як властивості рідких кристалів, лазерної фізики, спектроскопічних методів дослідження полімерних матеріалів та ДНК, особливостей взаємодії наночастинок з біомолекулами та клітинами, тощо.

Опубліковано: 28.09.2017 в 11:16