Про центр

   Центр підвищення кваліфікації створений у 2010 р., є структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

15

    Місія Центру – підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу університету на пріоритетних напрямках розвитку науки та освіти, шляхом розвитку та поширення економічних знань, підготовки висококваліфікованих фахівців, надання професійних послуг інвестиційним, комерційним, урядовим та некомерційним, громадським установам.

Відповідно до Положення про Центр підвищення кваліфікації, затвердженого Наказом  ректора від 21 червня 2010 р.,

Центр здійснює:

 • підвищення кваліфікації викладачів та фінансових працівників вищих навчальних закладів, співробітників державних/комерційних структур у сфері управління державними фінансами, державного аудиту, обліку державного сектора за міжнародними стандартами;
 • підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів на основі міжнародних стандартів аудиту, обліку та світової практики відповідно до вимог ринкової економіки;
 • проведення наукових досліджень, розробку науково-методичних матеріалів;
 • консультаційні послуги, експертні висновки з питань функціонування державних установ, інших підприємств та відомств, участь у підготовці проектів нормативних та законодавчих документів;
 • підготовку та видання наукових праць, журналів, монографій, навчальних посібників, енциклопедій, словників, довідників, іншої спеціалізованої літератури в сфері економіки, фінансів і права, підприємницьких відносин, управління;
 • іншу наукову, освітню та господарську діяльність, необхідну для досягнення мети, надає у встановленому порядку платні послуги.

    Навчання у Центрі дає змогу отримати престижне свідоцтво про підвищення кваліфікації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, високу якість навчального процесу, сучасні знання і навички, нові корисні контакти зі слухачами-колегами.

    Навчання у Центрі допоможе структурувати реальний діловий досвід і виробити навички системного підходу до вирішення робочих завдань. Все це сприятиме Вашому професійному та кар’єрному зростанню.

 Центр підвищення кваліфікації  — це:

 1. Власна навчальна база – навчальні аудиторії у Києві.
 2. Постійний склад викладачів, відомих в Україні і за кордоном своїми досягненнями у предметних сферах.
 3. Професійний склад залучених до навчального процесу лекторів-практиків, керівників державних та урядових структур.
 4. Актуальні програми підвищення кваліфікації, що забезпечують слухачам максимальну адаптацію після засвоєння навчальних програм до сучасних вимог розвитку державного та освітнього секторів суспільства.
 5. Можливість проживання слухачів з інших міст України і зарубіжжя поряд з навчальною базою.
 6. Слухачі після опрацювання навчального матеріалу та успішного тестування отримують свідоцтво державного зразка.

Навчальна база

    Аудиторний фонд (14 аудиторій загальною площею 1,5 тис м кв), комп’ютерний клас, конференц-зал, мультимедійний супровід, необхідний бібліотечний фонд.

Викладачі

 • Директор Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж Пенсійного фонду України Боршовська Валентина Петрівна.
 • Головний ревізор Держфінінспекції Заєць Наталія Миколаївна.
 • Заступник директора департаменту адміністрування ПДВ ДПА України Білоцерківська Ганна Павлівна.
 • Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Сушко Наталія Іванівна.
 • Завідувач кафедри статистики та демографії д.е.н., професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ковтун Наталія Василівна.
 • Д.е.н., професор кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дрозд Ірина Кузьмівна.
 • Д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Камінський Андрій Борисович.
 • Сертифіковані аудитори України Прохорова Любов Іванівна, Зирянова Ольга Леонідівна, Тарканій Оксана Михайлівна, Назарова Галина Борисівна.