Фінанси, банківська справа та страхування

ОКР «Спеціаліст»


п/п
Назва дисципліни
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл фундаментальної і природничо-наукової підготовки
1.
Мікроекономіка
2.
Макроекономіка
3.
Історія економіки та економічної думки
4.
Дослідження операцій в економіці
5.
Економетрика
6.
Статистика
7.
Економіка підприємства
8.
Менеджмент
8.
Маркетинг
9.
Фінанси
10.
Модуль "Фінанси"
11.
Модуль"Податкова система"
12.
Модуль"Фінанси підприємств"
13.
Гроші та кредит
14.
Модуль"Теорія грошей"
15.
Модуль"Теорія кредиту"
16.
Модуль"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн"
17.
Фінансово-кредитний ринок
18.
Модуль"Страхування"
19.
Модуль "Інвестування"
20.
Модуль"Фінансовий ринок"
21.
Облік, аналіз та аудит
22.
Модуль"Облік і аудит"
23.
Модуль"Економічний аналіз"
24.
Міжнародна економіка
25.
Державне регулювання економіки
2. Цикл професійної підготовки
1.
Державні фінанси
2.
Модуль "Державні фінанси"
3.
Модуль "Податковий менеджмент"
4.
Фінанси суб"єктів господарювання
5.
Модуль "Фінансовий аналіз"
6.
Модуль"Фінансова діяльність суб"єктів господарювання"
7.
Ринок фінансових послуг
8.
Модуль "Страхові послуги"
9.
Модуль"Ринок фінансових послуг"
10.
Банківська справа
11.
Модуль"Банківська справа"
12.
Модуль "Банківські операції"
13.
Міжнародні фінанси
Варіативна частина підготовки
3. Дисципліни за вибором навчального закладу
1.
Інформаційні системи і технології у фінансових установах
2.
Фінансовий менеджмент
3.
Фінансова статистика
4.
Місцеві фінанси
5.
Банківський менеджмент
6.
Банківські системи зарубіжних країн
7.
Небанківські фінансово-кредитні установи
8.
Банківська статистика
9.
Фінансове планування і прогнозування
4. Дисципліни самостійного вибору студента
1.
Міжнародні фінансові ринки (Фінансові проблеми малого і середнього бізнесу)
2.
Організація та управління нововведеннями (Актуарна математика)

ОС «Магістр»

№ п/пНазва дисципліни
Обов’язкові навчальні дисципліни
1Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2Професійна та корпоративна етика
3Корпоративні фінанси
4Публічні фінанси
5Фінансові ринки та фінансові інститути
6Актуальні проблеми теорії та практики сучасних фінансів
7Практика проведення аналітичних досліджень у фінансовій сфері
Дисципліни вибору ВНЗ
1Податковий менеджмент
2Бізнес-симуляція: тренінг
3Проектне фінансування
4Фінансовий менеджмент
5Моделювання та інформаційні технології у фінансах
6Психологія успіху: тренінг
7Страховий менеджмент
Дисципліни вільного вибору студента
Вибір блоками
Спеціалізація “Управління фінансами компаній”
1Фінансовий ризик-менеджмент
2Фінансова звітність та аналіз
3Оцінка вартості компанії: тренінг
4Поведінкові фінанси
5Управління портфелем та планування статків
6Альтернативні інвестиції
7Фінансове посередництво
Спеціалізація “Управління публічними фінансами”
1Бюджетне планування та прогнозування
2Державно-приватне партнерство
3Державний фінансовий аудит
4Європейські стандарти публічного адміністрування
5Управління фінансами місцевих бюджетів
6Соціальне та пенсійне забезпечення
7Ринок державної та муніципальної позики