Фінанси, банківська справа та страхування


п/п
Назва дисципліни
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл фундаментальної і природничо-наукової підготовки
1.
Мікроекономіка
2.
Макроекономіка
3.
Історія економіки та економічної думки
4.
Дослідження операцій в економіці
5.
Економетрика
6.
Статистика
7.
Економіка підприємства
8.
Менеджмент
8.
Маркетинг
9.
Фінанси
10.
Модуль "Фінанси"
11.
Модуль"Податкова система"
12.
Модуль"Фінанси підприємств"
13.
Гроші та кредит
14.
Модуль"Теорія грошей"
15.
Модуль"Теорія кредиту"
16.
Модуль"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн"
17.
Фінансово-кредитний ринок
18.
Модуль"Страхування"
19.
Модуль "Інвестування"
20.
Модуль"Фінансовий ринок"
21.
Облік, аналіз та аудит
22.
Модуль"Облік і аудит"
23.
Модуль"Економічний аналіз"
24.
Міжнародна економіка
25.
Державне регулювання економіки
2. Цикл професійної підготовки
1.
Державні фінанси
2.
Модуль "Державні фінанси"
3.
Модуль "Податковий менеджмент"
4.
Фінанси суб"єктів господарювання
5.
Модуль "Фінансовий аналіз"
6.
Модуль"Фінансова діяльність суб"єктів господарювання"
7.
Ринок фінансових послуг
8.
Модуль "Страхові послуги"
9.
Модуль"Ринок фінансових послуг"
10.
Банківська справа
11.
Модуль"Банківська справа"
12.
Модуль "Банківські операції"
13.
Міжнародні фінанси
Варіативна частина підготовки
3. Дисципліни за вибором навчального закладу
1.
Інформаційні системи і технології у фінансових установах
2.
Фінансовий менеджмент
3.
Фінансова статистика
4.
Місцеві фінанси
5.
Банківський менеджмент
6.
Банківські системи зарубіжних країн
7.
Небанківські фінансово-кредитні установи
8.
Банківська статистика
9.
Фінансове планування і прогнозування
4. Дисципліни самостійного вибору студента
1.
Міжнародні фінансові ринки (Фінансові проблеми малого і середнього бізнесу)
2.
Організація та управління нововведеннями (Актуарна математика)