Фінанси, банківська справа та страхування

ОС «Магістр»

№ п/пНазва дисципліни
Обов’язкові навчальні дисципліни
1Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2Професійна та корпоративна етика
3Корпоративні фінанси
4Публічні фінанси
5Фінансові ринки та фінансові інститути
6Актуальні проблеми теорії та практики сучасних фінансів
7Практика проведення аналітичних досліджень у фінансовій сфері
Дисципліни вибору ВНЗ
1Податковий менеджмент
2Бізнес-симуляція: тренінг
3Проектне фінансування
4Фінансовий менеджмент
5Моделювання та інформаційні технології у фінансах
6Психологія успіху: тренінг
7Страховий менеджмент
Дисципліни вільного вибору студента
Вибір блоками
Спеціалізація “Управління фінансами компаній”
1Фінансовий ризик-менеджмент
2Фінансова звітність та аналіз
3Оцінка вартості компанії: тренінг
4Поведінкові фінанси
5Управління портфелем та планування статків
6Альтернативні інвестиції
7Фінансове посередництво
Спеціалізація “Управління публічними фінансами”
1Бюджетне планування та прогнозування
2Державно-приватне партнерство
3Державний фінансовий аудит
4Європейські стандарти публічного адміністрування
5Управління фінансами місцевих бюджетів
6Соціальне та пенсійне забезпечення
7Ринок державної та муніципальної позики