Менеджмент (денна форма навчання). Бізнес-школа MBA.

 ОС «Магістр»

№ П/ПНазви дисциплін  
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1Управління маркетингом
2Комплексна дисципліна Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків
3Частина 1 - модуль 1. Ринкові дослідження
4Частина 2 - модуль 2. Ринкова поведінка споживачів
5Частина 3 - модуль 3. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
6Міжнародні фінанси
7Комплексна дисципліна Юридичні аспекти міжнародного бізнесу
8Частина 1 - модуль 1. Юридичні аспекти функціонування міжнародних організацій
9Частина 2 - модуль 2. Міжнародне торгове право та правила СОТ
10Міжнародні бізнес-комунікації
11Комплексна дисципліна Актуальні проблеми економіки
12Частина 1 - модуль 1. Економічна політика країн Західної та Східної Європи
13Частина 2 - модуль 2. Перехідна економіка
14Управління міжнародним маркетингом
15Комплексна дисципліна Управління персоналом
16Частина 1 модуль 1. Управління людськими ресурсами
17Частина 2 модуль 2. Професійна та корпоративна етика
18Кваліфікаційна робота магістра
19Комплексний підсумковий іспит
2. Дисципліни вибору ВНЗ
20Міжнародна торгівля та інвестиції
21Ділова іноземна мова (всього)
22Ділова іноземна мова (1-й семестр)
23Ділова іноземна мова (2-й семестр)
24Ділова іноземна мова (3-й семестр)
3. Дисципліни вільного вибору студента
3.1 Вибір блоками
Спеціалізація "Кластер спеціалізації "Стратегічне планування бізнесу"
25Прикладна економетрика (тренінгова дисципліна)
26Бізнес-планування (тренінгова дисципліна)
27Інвестиційний аналіз (тренінгова дисципліна)
28Бренд-менеджмент (тренінгова дисципліна)
29Прямі продажі (тренінгова дисципліна)
30Рекламний менеджмент (тренінгова дисципліна)
Спеціалізація "Кластер спеціалізації "Управління бізнес-трансформаціями""
31Економічне прогнозування управлінських рішень (тренінгова дисципліна)
32Тайм-менеджмент (тренінгова дисципліна)
33Управлінський облік і аудит
34Креативні технології міжнародної реклами
3.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
№1
35Управління проектами
36Проектне фінансування
№2
37Управління корпоративними фінансами
38Ризик-менеджмент