Облік і оподаткування


п/п
Назва дисципліни
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл фундаментальної і природничо-наукової підготовки
1.
Економічна теорія
2.
Мікроекономіка
3.
Макроекономіка
4.
Дослідження операцій в економіці
5.
Історія економіки та економічної думки
6.
Економетрика
7.
Статистика
8.
Економіка підприємства
8.
Менеджмент
9.
Маркетинг
10.
Фінанси ("Фінанси", "Фінанси підприємств", "Оподаткування")
11.
Гроші та кредит ("Теорія грошей", "Теорія кредиту", "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн")
12.
Фінансово-кредитний ринок ("Фінансовий ринок", "Страхування", "Інвестування")
13.
Облік, аналіз та аудит
14.
Модуль "Теорія бухгалтерського обліку"
15.
Модуль"Теорія економічного аналізу"
16.
Модуль"Теорія аудиту"
17.
Міжнародна економіка
18.
Державне регулювання економіки
2. Цикл професійної підготовки
1.
Фінансовий облік
2.
Управлінський облік
3.
Організація і методика аудиту
4.
Аналіз господарської діяльності
5.
Інформаційні системи і технології в обліку
6.
Фінансова звітність
7.
Фінансовий менеджмент
Варіативна частина підготовки
3. Дисципліни за вибором навчального закладу
1.
Економічна статистика
2.
Облік у зарубіжних країнах
3.
Державний фінансовий контроль
4.
Облік видів економічної діяльності
5.
Міжнародні стандарти обліку і аудиту
6.
Демографія
4. Дисципліни самостійного вибору студента
1.
Звітність підприємства / Податковий облік, контроль та аудит.
2.
Облік, аналіз і аудит ЗЕД / Облік на підприємствах малого бізнесу
3.
Банківські операції / Облік і аудит у банках
4.
Облік у бюджетних установах / Державний аудит