Право ( «Бакалавр»)

ОС «Бакалавр»

№ п.п.Назва дисципліни
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
1Історія держави і права зарубіжних країн
2Історія Українського права
3Теорія права
4Конституційне право
5Господарське процесуальне право
6Господарське право
7Комплексна дисципліна Цивільне право
8Комплексна дисципліна Кримінальне право
9Кримінально-процесуальне право
10Трудове право (Трудове право; Основи підприємницької діяльності )
2. Дисципліни вибору ВНЗ
1Адміністративне право
2Фінансове право
3Адміністративно-процесуальне право
4Цивільний процес України
5Кримінологія та кримінально-виконавче право
6Екологічне право
7Аграрне право
8Криміналістика
9Канонічне право
3. Дисципліни вільного вибору студента (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1.
1Медичне право
2Право інтелектуальної власності
3Прокуратура в Україні
Перелік 2.
1Судова медицина та психіатрія
2Фінансово-бюджетна система України
3Інформаційне право
Перелік 3.
1Право соціального захисту
2Складання процесуальних документів
3Психологія міжособистісного спілкування: тренінг
Перелік 4.
1Методика і практика діяльності адвоката у різних юрисдикційних процесах
2Надання адміністративних послуг
3Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
Перелік 5.
1Корпоративне право
2Конституційне законодавство: генезис та перспективи розвитку
3Гарантії прав особи в кримінальному провадженні
Перелік 6.
1Нотаріальний процес
2Організація діяльності судових органів в Україні
3Правове регулювання публічних фінансів