Право(«Магістр»)

ОС «Магістр»

№ п/пНазва дисципліни
Обов’язкові навчальні дисципліни
1Методологія та організація юридичних досліджень з основами інтелектуальної власності;
2Професійна та корпоративна етика;
3Проблеми розмежування публічного та приватного права;
4Актуальні проблеми цивільного, господарського права та процесу;
5Актуальні проблеми кримінального права та процесу;
6Актуальні проблеми конституційного права;
7Юридична техніка та експертний стиль: тренінг;
8Практика проведення юридичних досліджень;
Дисципліни вибору ВНЗ
1Правове регулювання збереження та використання природних і земельних ресурсів;
2Актуальні проблеми виконавчого процесу в Україні;
3Актуальні проблеми адміністративного права та процесу;
4Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення;
5Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури в Україні;
6Правове забезпечення проведення аудиту: національний та зарубіжний досвід;
7Курсова робота з права;
Дисципліни вільного вибору студента
Вибір блоками
Спеціалізація “Приватне право”
1Фінансові послуги та банківські правочини (економічний та правовий аспект)
2Проблеми регулювання сімейно-шлюбних відносин в Україні та світі
3Інвестиційна діяльність: економічний та правовий аспект
4Актуальні проблеми речового та зобов’язального права
5Акціонерне право
6Комерційні контракти: договори за законодавством зарубіжних країн
Спеціалізація “Публічне право”
1Вищі органи сучасної держави: основні моделі організації
2Правове регулювання бюджетних та податкових відносин в Україні
3Особливості розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів
4Муніципальне право
5Основні механізми захисту прав людини в сучасній державі
6Актуальні проблеми судово-експертної діяльності в Україні