Право


п/п
Назва дисципліни
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.
Конституційне право зарубіжних країн
2.
Міжнародне публічне право
3.
Теорія держави і права
4.
Історія держави і права зарубіжних країн
5.
Судоустрій
6.
Конституційне право України
7.
Цивільне процесуальне право
8.
Кримінально-процесуальне право
9.
Історія українського права
10.
Юридична деонтологія
2. Цикл професійної підготовки
1.
Адміністративне право
2.
Фінансове право
3.
Трудове право
4.
Аграрне право
5.
Міжнародне приватне право
6.
Кримінальне право
7.
Криміналістика
8.
Кримінологія
9.
Адвокатура в Україні
10.
Нотаріальне право
11.
Прокуратура України
12.
Екологічне право
13.
Цивільне право
14.
Земельне право
Варіативна частина підготовки
3. Дисципліни за вибором навчального закладу
1.
Конституційне процесуальне право
2.
Господарське процесуальне право
3.
Господарське право
4.
Право соціального захисту
5.
Сімейне право
6.
"Адміністративне судочинство"
7.
"Державна реєстрація прав на землю"
8.
Історія правових і політичних вчень
9.
Судова медицина та психіатрія
10.
"Право промислової власності"
11.
Римське право
4. Дисципліни самостійного вибору студента
1.
Застосування правових норм / Логіка для юристів
2.
Теорія судового пізнання / Теорія і практика суперечки
3.
Кримінально-виконавче право / Складання процесуальних документів
4.
Проблеми теорії права / Правові засади підприємницької діяльності
5.
Страхове право / судова риторика