Право

ОКР «Спеціаліст»


п/п
Назва дисципліни
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.
Конституційне право зарубіжних країн
2.
Міжнародне публічне право
3.
Теорія держави і права
4.
Історія держави і права зарубіжних країн
5.
Судоустрій
6.
Конституційне право України
7.
Цивільне процесуальне право
8.
Кримінально-процесуальне право
9.
Історія українського права
10.
Юридична деонтологія
2. Цикл професійної підготовки
1.
Адміністративне право
2.
Фінансове право
3.
Трудове право
4.
Аграрне право
5.
Міжнародне приватне право
6.
Кримінальне право
7.
Криміналістика
8.
Кримінологія
9.
Адвокатура в Україні
10.
Нотаріальне право
11.
Прокуратура України
12.
Екологічне право
13.
Цивільне право
14.
Земельне право
Варіативна частина підготовки
3. Дисципліни за вибором навчального закладу
1.
Конституційне процесуальне право
2.
Господарське процесуальне право
3.
Господарське право
4.
Право соціального захисту
5.
Сімейне право
6.
"Адміністративне судочинство"
7.
"Державна реєстрація прав на землю"
8.
Історія правових і політичних вчень
9.
Судова медицина та психіатрія
10.
"Право промислової власності"
11.
Римське право
4. Дисципліни самостійного вибору студента
1.
Застосування правових норм / Логіка для юристів
2.
Теорія судового пізнання / Теорія і практика суперечки
3.
Кримінально-виконавче право / Складання процесуальних документів
4.
Проблеми теорії права / Правові засади підприємницької діяльності
5.
Страхове право / судова риторика

ОС «Магістр»

№ п/пНазва дисципліни
Обов’язкові навчальні дисципліни
1Методологія та організація юридичних досліджень з основами інтелектуальної власності;
2Професійна та корпоративна етика;
3Проблеми розмежування публічного та приватного права;
4Актуальні проблеми цивільного, господарського права та процесу;
5Актуальні проблеми кримінального права та процесу;
6Актуальні проблеми конституційного права;
7Юридична техніка та експертний стиль: тренінг;
8Практика проведення юридичних досліджень;
Дисципліни вибору ВНЗ
1Правове регулювання збереження та використання природних і земельних ресурсів;
2Актуальні проблеми виконавчого процесу в Україні;
3Актуальні проблеми адміністративного права та процесу;
4Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення;
5Міжнародні стандарти в організації та діяльності адвокатури в Україні;
6Правове забезпечення проведення аудиту: національний та зарубіжний досвід;
7Курсова робота з права;
Дисципліни вільного вибору студента
Вибір блоками
Спеціалізація “Приватне право”
1Фінансові послуги та банківські правочини (економічний та правовий аспект)
2Проблеми регулювання сімейно-шлюбних відносин в Україні та світі
3Інвестиційна діяльність: економічний та правовий аспект
4Актуальні проблеми речового та зобов’язального права
5Акціонерне право
6Комерційні контракти: договори за законодавством зарубіжних країн
Спеціалізація “Публічне право”
1Вищі органи сучасної держави: основні моделі організації
2Правове регулювання бюджетних та податкових відносин в Україні
3Особливості розгляду та вирішення адміністративно-правових спорів
4Муніципальне право
5Основні механізми захисту прав людини в сучасній державі
6Актуальні проблеми судово-експертної діяльності в Україні