Психологія(«Бакалавр»)

ОС «Бакалавр»

№ П.П.НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ
Обов'язкові навчальні дисципліни
1Анатомія та фізіологія ЦНС
2Загальна психологія
3Експериментальна психологія
4Аналіз даних у психології
5Історія психології
6Соціальна психологія
7Психологія розвитку
8Психологія особистості
Дисципліни вибору ЗВО
1Нейропсихологія
2Основи психосемантики
3Етнопсихологія
4Диференціальна психологія
5Основи патопсихології
6Основи індувідуального консультування
7Клінічна психологія
8Педагогічна психологія
Дисципліни вибору студента ( студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік 1.
1Профорієнтація та профвідбір
2Педагогіка
3Психологія реклами
Перелік 2.
1Практикум із соціальної психології
2Практикум з клінічної психології
3Практикум з психології розвитку
Перелік 3.
1Психологія мас-медіа та інформаційної безпеки
2Психологія атипового розвитку
3Зоопсихологія
Перелік 4.
1Політична психологія
2Юридична психологія
3Економічна психологія
Перелік 5.
1Екологічна психологія
2Психологія іміджмейкінгу
3Геронтопсихологія
Перелік 6.
1Психологія спілкування
2Когнітивна ергономіка
3Психологія праці
Перелік 7.
1Психологія мистецтв
2Психологія успішності та Soft Skills
3Психологія статі
Перелік 8.
1Психологія конфлікту
2Психологія релігії
3Психологія агресії