Психологія («Магістр»)

ОС «Магістр»

№ п/пНазва дисципліни
Обов’язкові навчальні дисципліни
1Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
2Професійна та корпоративна етика
3Теоретико-методологічні проблеми психології
4Напрями сучасної психотерапії
5Технології психологічного тренінгу;
6Актуальні проблеми теорії та практики сучасної психології;
7Психологія організацій та управління персоналом;
8Практика проведення психологічних досліджень;
9Етнокультурна психологія;
Дисципліни вибору ВНЗ
1Актуальні проблеми психогенетики
2Методика викладання психології у вищих навчальних закладах
3Психологія інтелекту та самопізнання
4Психологія споживчої поведінки
5Клінічна психофармакологія та діагностика
6Організація діяльності психологічної служби
7Психологія творчості та методи дослідження особистості: тренінг
Дисципліни вільного вибору студента
Вибір блоками
Спеціалізація “Психологія розвитку особистості”
1Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування
2Психологія саморозвитку
3Психологічні технології розвитку персоналу
4Психологічний супровід батьківства
5Психологія здоров’я
6Розвиток мовленнєвої культури психолога
7Психологія сексуальності
Спеціалізація “Соціальна психологія”
1Психологія масової поведінки
2Психологічні технології маркетингових досліджень
3Психологічні технології реклами
4Психологічні технології моделювання та моніторингу електоральної поведінки
5Технології соціально-психологічного та громадського тренінгу
6Психологічні технології PR
7Психологія сімейних відносин