Психологія


п/п
Назва дисципліни
Нормативні навчальні дисципліни
1. Цикл фундаментальної і природничо-наукової підготовки
1.
Анатомія та еволюція нервової системи
2.
Фізіологія ЦНС та ВНД
3.
Антропологія
4.
Основи біології та генетики людини
5.
Математична статистика
2. Цикл професійної підготовки
1.
Загальна психологія
2.
Експерементальна психологія
3.
Зоопсихологія
4.
Практикум з загальної психології
5.
Соціальна психологія
6.
Психологія особистості
7.
Практикум психології особистості
8.
Дифиренціальна психофізіологія та психологія
9.
Вікова психологія
10.
Патопсихологія
11.
Медична психологія
12.
Психодіагностика
13.
Педагогічна психологія
14.
Історія психології
15.
Психологія праці
16.
Інженерна психологія
17.
Основи індивідуального консультування
18.
Основи психологічного тренінгу
19.
Психологія масової поведінки
20.
Психологія сім'ї та сімейне консультування
21.
Організація діяльності психологічної служби
22.
Методологічні конструкти сучасної психології
Варіативна частина підготовки
3. Дисципліни за вибором навчального закладу
1.
Екологічна психологія
2.
Політична психологія
3.
Основи пихосоматики
4.
Етнопсихологія
5.
Психологія професійної деформації
6.
Психологія праці в екстремальних умовах
7.
Психологія спорту
8.
Юридична психологія
9.
Психологія міжособистістного розуміння
10.
Методи психологічної експертизи
11.
Основи психогенетики
12.
Основи психосемантики
13.
Філософські проблеми сучасної психології
14.
Соціальна робота
15.
Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях
16.
Психологія травматичних ситуацій
17.
Нейропсихологія
4. Дисципліни самостійного вибору студента
1.
Психологічний практикум
2.
Психологія реклами / психологічні технології іміджмейкінгу
3.
Психологія управління / психологія влади
4.
Психологія конфлікту / Психологія внутрішньособистісного конфлікту