Туризм

ОС «Магістр»

№ п/пНазва дисципліни
Обов’язкові навчальні дисципліни
1Бізнес планування в туризмі
2Організація екскурсійної справи
3Інноваційні технології в туризмі
4Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
5Професійна та корпоративна етика
6Теорія і практика рекреаційно-туристичного природокористування
7Туризмологія
8Управління якістю туристичних послуг
9Практика з туризмознавства
Дисципліни вибору ВНЗ
1Економіка туризму
2Інформаційне забезпечення в туризмі
3Логістика в туризмі
4Правове регулювання туристської діяльності
5Програмний туроперейтинг
6Ринок туристичних послуг
7Страхування в туризмі
8Електронна комерція в туризмі
Дисципліни вільного вибору студента
Вибір блоками
Спеціалізація “Міжнародний туризм”
1Туристична політика зарубіжних країн
2Міжнародний туристичний бізнес
3Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі
4Геоглобалістика
5Міжнародний готельний і ресторанний бізнес
6Теорія і практика міжкультурної комунікації: тренінг
Спеціалізація “Управління туристичним бізнесом”
1Менеджмент SPA&WELLNESS індустрії
2Психологія управління та конфліктологія
3Ризики в туризмі
4Практика міжособистісного спілкування: тренінг
5Стратегічний маркетинг та менеджмент
6Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму