«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

Київського національного університету

 імені Тараса Шевченка

 

В.А. Бугров

.

 

ГРАФІК

СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

у 2016-2017 н.р.

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Заочна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

п/п

Спеціальність

комісії

Кількість студентів у групі

Державний іспит

(назва)

 

дата

 

Час

 

аудиторія

Захист кваліфікаційних робіт

дата

час

аудиторія

Спеціальність 7.03040201 «Правознавство»

1

Комісія2

(група 289.132)

10

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

10.05.2017

13.00

55

16.05.2017

13.00

55

2

Комісія2

(група 289.132)

10

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

11.05.2017

10.00

55

17.05.2017

13.00

55

3

Комісія2

(група 289.132)

9

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

12.05.2017

10.00

55

18.05.2017

13.00

55

4

Комісія2

(група 291.133)

11

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

23.05.2017

10.00

55

29.05.2017

13.00

55

5

Комісія2

(група 291.133)

10

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

24.05.2017

13.00

55

30.05.2017

13.00

55

6

Комісія2

(група 291.133)

10

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

25.05.2017

10.00

55

31.05.2017

13.00

55

7

Комісія2

(група 291.133)

10

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

26.05.2017

13.00

55

01.06.2017

13.00

55

8

Комісія2

(група 293.134)

11

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

06.06.2017

10.00

55

12.06.2017

13.00

55

9

Комісія2

(група 293.134)

10

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

07.06.2017

10.00

55

13.06.2017

13.00

55

10

Комісія2

(група 293.134)

10

Комплексний державний іспит зі спеціальності «Правознавство»

08.06.2017

10.00

55

14.06.2017

13.00

55

 

Директор Інституту післядипломної освіти ________________О.Д. Рожко

Погоджено:

Науково-методичний центр організації навчального процесу